Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Kontakt - MWiK

 

              Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.

             Siedziba :                                  ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
                                                                e-mail: mwik@mwik.com.pl

         Pogotowie wod-kan                tel: 994 (24 h)

          Sekretariat :                                 tel. 77 480 13 00
                                                                e-mail: sekretariat@mwik.com.pl
                  
          Dział obsługi klienta:                  tel. 77 480 13 08
                                                                tel. 77 480 13 09
                                                                tel. 77 480 13 10
                                                                e-mail: bok@mwik.com.pl
 
           Księgowość:                              tel. 77 480 13 11
                                                               tel. 77 480 13 13
                                                               tel. 77 480 13 15

          Zaopatrzenie                               tel. 77 480 13 16

 

        Dział Utrzymania Ruchu              tel. 77 480 13 20
        i transportu
 
        Dyspozytor                                   ul. Dunikowskiego 14, ul. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
                                                               tel. 77 480 25 20
 
       Biuro Techniczne                          ul. Dunikowskiego 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
                                                               tel. 77 480 25 28
                                                               tel. 77 480 25 29
 
       Dział Eksploatacji Sieci               ul. Dunikowskiego 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
       Wodociągowej                              tel. 77 480 25 23
                                                              tel. 77 480 25 24
                                                              tel. 77 480 25 25
                                                              tel. 77 480 25 26

 

      Oczyszczalnia Ścieków                ul. Gliwickia 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
                                                              tel. 77 480 25 32
                                                              tel. 77 480 25 31     
 
     Laboratorium                                  ul. Gliwicka 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle                                  
                                                              tel. 77 480 25 33        

 

    Dział Kanalizacji                             ul. Grunwaldzka 67, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
                                                             tel. 77 472 47 81
                                                             tel.  77 472 47 80
    


                 

Formularz kontaktowy