Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Rejestry, ewidencje, archiwa - MWiK

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa i sposób ich udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • rejestr wydawanych warunków i uzgodnień
  • rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • ewidencja odbiorców usług
  • rejestr wystawionych faktur
  • rejestr odczytów stanów wodomierzy
  • ewidencja zapłat należności
  • rejestr umów
  • rejestr kontroli zewnętrznej
  • rejestr awarii

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane są na wniosek osoby, której te dane dotyczą.