Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Zarząd Spółki - MWiK

Zarząd Spółki – Prezes Zarządu Barbara Ermisch - Lipniacka ( Zarząd jednoosobowy )

Prokurent - Ewa Przybylska
Prokurent - Norbert Adamkiewicz

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:

  • Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Dotyczy to wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
  • Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości innych władz Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz 1202, z poź. zm.) informujemy, że w dniu 29 czerwca 2017 roku z Prezesem Zarządu podpisana została „Umowa o świadczenie usług zarządzania".