Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Status prawny - MWiK

W dniu 18.02.1992 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział. Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego w dziale B pod nr 1328. Obecnie Spółka jest zarejestrowana od dnia 16.10.2001 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu pod nr 0000052765. Zgodnie z Umową Spółki, czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Do pobrania: Umowa spółki