Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Tryb działania MWiK - MWiK

     Przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania statutowe na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także w oparciu o przepisy m.in.:

  • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle przyjęty Uchwałą Nr VIII/84/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1748, z późn. zm 1), oraz uchwałą nr XXXVIII/438/21 Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2022, poz. 2028),
  • ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U.2021, poz. 624),
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022, poz. 2556),
  • ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2022 poz. 146, 1488, 2280,2436)

Do pobrania: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków