Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Majątek Spółki - MWiK

Kapitał zakładowy dzieli się na 319 266 udziałów o łącznej wartości 159 633 000,00 zł.