Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Własność - MWiK

Własność komunalna jednoosobowa Spółka z o.o. Miasta Kędzierzyn - Koźle (100%)