Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu

Organy Spółki - MWiK

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki